mandag 19. oktober 2009

Sketch 16This weeks amazing guestdesigner is Maya, and she has made this fabulous Christmas card to sketch no 16. Hope Maya's card will inspire many of you to make a paperproject of any kind!

Denne ukens kjempe flinke gjestedesigner er Maya, og hun har laget et fantastisk flott julekort etter skisse nr 16. Håper at Maya kan inspirere mange av dere til å lage et papirprosjekt av ett eller annet slag! Lykke til :-)